Open menu Close menu
English

Partnerzy finansowi

Współpracujemy z największymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Na koniec 2018 r. mieliśmy 26 partnerów ubezpieczeniowych oraz 20 partnerów kredytowych.

Co zyskują partnerzy finansowi przy współpracy z pośrednikami, takimi jak ANG Spółdzielnia?

W relacjach z naszymi partnerami kluczowe jest wzajemne zaufanie i poczucie wspólnej odpowiedzialności. Dbamy o partnerskie stosunki, stawiamy na transparentność i dobrą komunikację.

Czego powinni oczekiwać od nas nasi partnerzy finansowi?

Czego ANG Spółdzielnia oczekuje od partnerów finansowych?

Jak nasi partnerzy oceniają współpracę z ANG?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że współpraca z ANG Spółdzielnią przynosi wiele satysfakcji na wielu poziomach. Słowo „współpraca” jest tu kluczowe, gdyż jest to „zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów”. Umiejętność współpracy stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi. I właśnie prawdziwa współpraca z ANG Spółdzielnią w 2018 r. pozwoliła NAM osiągnąć wspólny sukces. Sukces mierzony liczbami, satysfakcją oraz życzeniem... dalszej owocnej współpracy.
Jarosław Procyk, menedżer ds. sprzedaży kredytów hipotecznych, Santander
Lubię współpracować z ANG. Wiem, że intensywność naszej współpracy zależy od jakości produktu, który oferuję, i jeśli mój produkt nie będzie niósł oczekiwanej przez klientów wartości, to na pewno natychmiast otrzymam z ANG wartościową informację zwrotną. ANG nie myśli jedynie „tu i teraz”. Działania Spółdzielni oparte są na długoterminowej odpowiedzialności za losy klienta, co w przypadku produktu hipotecznego będącego bardzo często najważniejszą decyzją finansową w całym życiu klienta jest szczególnie ważne. Liczę, że także w przyszłości Spółdzielnia ANG będzie pełniła rolę takiego „bezpiecznika” w procesie sprzedaży usług bankowych, gdyż takie realne spojrzenie na rynek jest bardzo potrzebne.
Daniel Iwin, menedżer Wydziału Kredytów Hipotecznych, mBank
ANG Spółdzielnia jest partnerem w biznesie Pekao Banku Hipotecznego już od lat. Jest to partner, na którego zawsze można liczyć – zarówno w dobrych chwilach, jak i tych trochę gorszych. Współpracę z ANG cechuje zawsze pełen profesjonalizm, zarówno na szczeblu współpracy z centralą, jak i w kontaktach z ekspertami. Kultura osobista i standardy etyczne zawsze są stawiane na wysokim miejscu. Sama konstrukcja spółdzielni wyróżnia ANG na rynku pośrednictwa finansowego – każdy z ekspertów, czując się częścią społeczności, w większym stopniu utożsamia się z organizacją. Jako bank doceniamy to bardzo ze względu na fakt, że z powodu specjalizacji banku nasi partnerzy są naszymi jedynymi sieciami sprzedaży. Jak więc nie patrzeć – partner sprzedaży i ekspert reprezentuje nasz bank bezpośrednio przed klientem. Dlatego wysoka etyka ekspertów ANG jest dla nas niezwykle cenna. Bez dwóch zdań mogę ocenić ANG jako jednego z naszych najlepszych partnerów biznesowych.
Sławomir Piotrowski, dyrektor Centrum Kontaktu, Pekao Bank Hipoteczny
Bardzo dobrze oceniam współpracę z Waszą firmą, jesteśmy na początkowym etapie tej współpracy i uważam, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Myślę, że powinniśmy poprawić komunikację między nami, m.in. częściej się spotykać i rozmawiać przy tzw. „kawie”. Chciałbym, żebyśmy częściej byli obecni nie tylko w Centrali, ale również w terenie. To, co wyróżnia Was na rynku przede wszystkim, to, że jesteście pierwszą organizacją w branży finansowej, w której właścicielami są jej pracownicy i dzięki temu daje Wam to niezależność. Czuć to we współpracy z Waszymi ludźmi, czuć więź w zespole. Decydujecie wspólnie o losach Waszej Organizacji. Co jednocześnie ma wpływ na wysokie standardy etyczne, jakimi kierują się Spółdzielcy ANG.
Krzysztof Zwierz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży, Bank Pocztowy

Z punktu widzenia Banku Pekao bardzo istotne jest, aby Partner, z którym współpracujemy, szanował zbiór ważnych dla nas wartości. Jest to kluczowe podczas codziennej współpracy – tym bardziej że obszar współpracy banku z pośrednikami nieustannie dostarcza nowych wyzwań.

Z ANG współpracujemy od momentu jej powstania. Już od początku mieliśmy pewność, że będzie to kooperacja, która wyjdzie poza utarte standardy na rynku pośrednictwa i będzie podążać swoją własną ścieżką. Spełniło się to w 100 proc.

Wizja, odpowiedzialność, zaangażowanie, nieszablonowość, szerokie horyzonty, etyka, a przede wszystkim ludzie – tak możemy w kilku słowach opisać ANG, podsumowując dotychczasową współpracę. Dziękujemy i mamy nadzieję na dalsze owocne współdziałanie.

Grzegorz Janasik, dyrektor Biura Zarządzania Sprzedażą Pośrednią, Bank Pekao SA

ANG Spółdzielnia to wieloletni Partner biznesowy PKO Banku Polskiego. Niestandardowa formuła działania ANG nie tylko wyróżnia ją na tle innych firm pośrednictwa finansowego, ale też pozwala budować przewagę rynkową. Z perspektywy dotychczasowych doświadczeń mogę stwierdzić, że współpraca z ANG to przede wszystkim pozytywne i partnerskie relacje biznesowe.

Dla PKO Banku Polskiego podstawą efektywnego partnerstwa, poza wymiarem biznesowym, są także podobne wartości, którymi się kierujemy. Dlatego doceniamy zaangażowanie ANG we wszelkie inicjatywy w zakresie budowania odpowiedzialności na rynku instytucji finansowych. Stawianie na odpowiedzialny biznes ukierunkowany na dobro klienta to zasada, którą także my kierujemy się w codziennej pracy w Banku. W swojej działalności PKO Bank Polski łączy 100-letnią tradycję z innowacyjnymi rozwiązaniami oczekiwanymi przez klientów. Jest to wyrazem dbałości i odpowiedzialności za ich komfort i bezpieczeństwo. Zrównoważony rozwój jest naturalnym kierunkiem działania instytucji na rynku usług finansowych, co sprzyja ich rozwojowi, ułatwia funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku. Cieszymy się z kolejnych inicjatyw i projektów podejmowanych przez ANG.

Anna Rek-Dębicka, dyrektor Biura Bankowości Hipotecznej, PKO Bank Polski
Współpraca Banku Millennium z ANG Spółdzielnią w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych trwa nieprzerwanie od listopada 2010 roku. Na przestrzeni tego czasu członkowie ANG Spółdzielni zawsze odznaczali się wysokim profesjonalizmem usług, zarówno w kontakcie z potencjalnym klientem banku, jak i w kontakcie z bankiem. Eksperci ANG doskonale znają rynek oraz aktualną ofertę i procesy banku. Wielo­krotnie dali się poznać jako osoby mocno zaangażowane w ocenę sytuacji życiowej klienta, co pozwalało uwzględnić ją przy wyborze najlepszej i dopasowanej oferty dla klienta. Współpraca z ANG Spółdzielnią jest dla nas przyjemnością i jest wzorcowa.
Anna Meunier, Kierujący Wydziałem Kredytów Hipotecznych, Bank Millennium

Odpowiedzialne zakupy

Jesteśmy świadomi, że usługi i towary, które nabywamy od naszych dostawców, wywierają określony wpływ ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Przy wyborze kontrahentów kierujemy się obiektywnymi kryteriami i zasadami zapisanymi w naszym Kodeksie Etycznym. Od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Pod koniec 2018 r. wprowadziliśmy Deklarację Kontrahentów ANG, czyli zestaw minimalnych wymagań, które powinny spełniać firmy, z którymi współpracujemy. Celem deklaracji jest promowanie zasad społecznej odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw, podnoszenie jakości dostarczanych produktów i usług oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka etycznego, społecznego czy środowiskowego związanego z nieprzestrzeganiem przez Kontrahentów zasad, które dla ANG są priorytetem.

Staramy się również wspierać przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, korzystając z usług np. Spółdzielni Socjalnej „Kto Rano Wstaje” czy PANATO.

Sprawy wspólne
Nasza społeczność