Open menu Close menu
English

Nasza społeczność

Kooperacja, nie korporacja

„Korporacja czy kooperacja? My znamy się na tym drugim” – tak brzmi hasło kampanii ANG, którą zrealizowaliśmy w 2018 r. Więcej informacji o całej akcji można znaleźć na stronie https://wspolpraca.angspoldzielnia.pl/. Chcemy pokazywać, że biznes można budować inaczej. Spółdzielnia to organizacja, w której zamiast rywalizować, wspólnie pracujemy, współstanowimy i obdarzamy się wzajemnym szacunkiem. Finanse to poważna branża, a my chcemy być firmą przyjazną, odpowiedzialną społecznie, zaangażowaną i szanującą zasady zrównoważonego rozwoju.

Pod koniec 2018 r. w naszej społeczności było już 818 ekspertów i ekspertek finansowych w całej Polsce. Ich wsparciem jest centralne biuro w Warszawie, w którym pracują działy rozliczeń, wsparcia sprzedaży, IT, marketingu, księgowości, kadr, CSR oraz zarząd. Dobre relacje wewnątrz Spółdzielni i owocna współpraca między ekspert(k)ami a centralą są kluczowe zarówno dla efektywnego działania organizacji, jak i budowania przyjaznej atmosfery pracy. Prowadzimy autentyczny dialog i często spotykamy się w różnych rejonach Polski.

W ANG stawiamy na kooperację. Jest dla nas bardzo ważne, aby nasze współpracowniczki i nasi współpracownicy czuli się współodpowiedzialni za całą organizację i identyfikowali się z misją Spółdzielni. Również podczas rekrutacji i przyjmowania nowych członkiń i członków Spółdzielni zwracamy dużą uwagę na wspólne wartości i rozumienie tego, jaką funkcję w społeczeństwie powinny pełnić instytucji finansowe. Chcemy skupiać ludzi, którzy szukają miejsca, gdzie będą mogli efektywnie działać w zgodzie z zasadami etycznymi, angażować się w inicjatywy dla dobra wspólnego, a przy tym godnie zarabiać.
Michał Kwasek Michał Kwasek
członek Spółdzielni, członek zarządu

Brak planów sprzedażowych

W ANG nie mamy planów sprzedażowych. Ułatwia nam to realizowanie naszej misji polegającej m.in. na oferowaniu klientom tego, czego naprawdę potrzebują i co najlepiej odpowiada ich możliwościom. Jest to jeden ze sposób zapobiegania nieodpowiedzialnej sprzedaży, choć zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nam się to udaje. Brak planów sprzedażowych to także wyraz partnerskiej relacji między kierownictwem Spółdzielni a wszystkimi członkiniami i członkami społeczności. Nikt nikomu nie mówi, co i ile ma sprzedawać.

To było dla mnie ciekawe, że w profesjonalnym biznesie nie ma wyznaczonych celów sprzedażowych. To było zaskakujące. Pozytywnie. (…) Nieetycznie zachowania na poziomie sprzedaży wynikają z tego, że pod koniec kwartału trzeba dobić do planu. (…) Tak naprawdę ten brak planów sprzedażowych w ANG to jest taki fajny, unikatowy cel.
*cytat pochodzi ze spotkania dialogowego z naszymi interesariuszami zewnętrznymi

Jesteśmy firmą sprzedażową, a nie widziałem żadnego maila z centrali, który by tę sprzedaż intensyfikował, dynamizował albo narzucał w jakikolwiek sposób ramy tej sprzedaży.*

W naszym systemie nie ma nacisku. Gdybyś pracował w systemie, gdzie masz targety produktów danego rodzaju w miesiącu, tobyś to robił i byś wtedy posuwał się do różnych rozwiązań, często nieuczciwych. A tu nie musisz.*

W ANG nie jestem w ramach. Ja działam sobie tak, jak chcę, tak jak umiem i to, jak się okazuje, wpisuje się w cały schemat ANG.*

*cytaty pochodzą ze spotkania dialogowego z naszymi interesariuszami wewnętrznymi

Spółdzielnia to ludzie

Lubimy naszą pracę, ale lubimy też spędzać wspólnie czas w innych okolicznościach. Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy, w których biorą udział chętni członkowie/członkinie naszej społeczności. W 2018 r. chodziliśmy po górach, jeździliśmy na nartach (byliśmy aż 4 razy w Tatrach i raz w Karkonoszach) oraz żeglowaliśmy po jeziorach Pojezierza Mazurskiego (2 razy). Spotykaliśmy się na ogniskach i podczas świątecznych imprez.

Gdybym miała powiedzieć, co jest najfajniejsze w mojej pracy, to ludzie, z którymi pracuję. Kiedy zaczęłam współpracę z ANG, przychodziły do mnie różne maile odnośnie do jakichś imprez, spotkań integracyjnych. Pomyślałam sobie, że może warto spróbować, przejechać się, poznać innych ludzi, wymienić się doświadczeniami i zaczęłam właśnie jeździć na wyjazdy integracyjne. Chodzimy po górach, pływamy na kajakach, żeglujemy. Bycie częścią tej społeczności zdecydowanie przekłada się na pracę nas wszystkich, w całej organizacji. Na budowanie naszego wizerunku etycznego. Na budowanie organizacji niezależnej, takiej wyjątkowej, gdzie współtworzymy ją razem. Ludzie, którzy tu są i to jak pracujemy – nie ma nigdzie czegoś takiego, w całej Polsce i w żadnej organizacji.
Karolina Trzeciakiewicz, członkini Spółdzielni

Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą

Po raz kolejny (nieprzerwanie od 4 lat!) nasza spółdzielnia została wybrana na Najlepszego Pracodawcę w niezależnym badaniu AON Hewitt 2018. Badanie jest oparte w 100% na opiniach i ocenach współpracowników. Co z niego wynika?

Nasza społeczność jest zaangażowana.

Wskaźnik zaangażowania w ANG to 85%, podczas gdy:

Zaangażowany współpracownik to taki, który:

91% naszej społeczności jest zadowolonych z pracy w ANG.

Co mówią nasze współpracowniczki i współpracownicy?

Zatrudnienie w Spółdzielni

W 2018 r. ANG Spółdzielnia przekształciła się w spółdzielnię pracy. Od tego momentu nowymi członkami/członkiniami Spółdzielni mogą zostać tylko osoby fizyczne. Jednak w gronie spółdzielców przyjętych wcześniej znajdują się również spółki. Nasi eksperci i ekspertki finansowe (będący członkami/członkiniami Spółdzielni lub ich pracowni(cz)kami) mają łączoną formę zatrudnienia (umowa o współpracy oraz niepełny etat na podstawie umowy o pracę). Taki model wynika z wymogów współpracy z instytucjami finansowymi oraz zasad outsourcingu czynności bankowych.

Spółdzielnia stale rośnie, zwiększa się liczba członkiń i członków oraz współpracujących z nami ekspertek i ekspertów. Na koniec 2018 r. w Spółdzielni było:

Podział wiekowy naszej społeczności ze względu na wiek i płeć:

Wszyscy Powitaliśmy Pożegnaliśmy
K M K M K M
do 30 lat 40 25 20 12 13 16
30–50 lat 289 392 85 86 34 42
powyżej 50 lat 34 38 6 12 4 4
ogółem 363 455 111 110 51 62
818 221 113

Wskaźniki zatrudnienia

Cała społeczność Spółdzielni ma dostęp (bezpłatnie lub za częściową odpłatnością) do:

Promujemy zdrowy styl życia w naszej społeczności nie tylko poprzez finansowe wspieranie aktywności fizycznej, ale także poprzez wewnętrzną rywalizację w ramach platformy społecznościowej i nagradzanie najbardziej aktywnych uczestników. Spółdzielnia wspiera również (finansowo) dojazdy do pracy na rowerze i udział w zawodach biegowych.

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. W różnorodności widzimy źródło innowacji, kreatywności i siły organizacji. Dbamy o przestrzeganie polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Każdy może zgłosić wątpliwości w tym zakresie do Komisji Etyki.

Jak dołączyć do Spółdzielni?

Do członkostwa w Spółdzielni zapraszamy doświadczonych i samodzielnych pośredników i pośredniczki finansowe wraz z całymi zespołami. Od kandydatek i kandydatów wymagamy co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia oraz nienagannej reputacji na rynku usług finansowych.

Czego ANG Spółdzielnia oczekuje od swojej społeczności?

Praca w ANG Spółdzielni to inny wymiar pracy. Wyzwala chęć podzielenia się jej efektami z innymi ludźmi, podejmowania nowych inicjatyw, intensywnie rozwija. Tutaj nie pracuje się tylko dla siebie, ale daje się też troszkę siebie innym. A to wszystko dzięki fantastycznej atmosferze, doskonałym relacjom z innymi członkami tego wielkiego zespołu, dużą otwartością – co nadzwyczaj sobie cenię. Nie można też pominąć roli zarządu – jego wrażliwości na nasze potrzeby i otwartości na pomysły. To rzadkość. Mnie zdarzyło się raz w moim zawodowym życiu. Tak więc – jak mawia g’ANG, ku chwale organizacji! :)
Andrzej Dondelewski, członek Spółdzielni

Podział przychodów w 2018 r.

Biblioteka zakładowa i audiobooki

Jako ANG Spółdzielnia założyliśmy bibliotekę zakładową dla naszej społeczności. Na koniec 2018 r. mieliśmy już w niej 673 tytuły i cały czas ją rozbudowujemy. Opracowaliśmy niezbędny regulamin i stworzyliśmy na potrzeby biblioteki aplikację webową i na iOS o nazwie Maktaba (co w języku suahili oznacza bibliotekę). Zachęcamy do czytania książek, m.in. poprzez wewnętrzną rywalizację i nagrody dla najaktywniejszych czytelników oraz nagradzanie osób, które przeczytały i napisały opinie o 5 książkach (bon na zakup książek).

Maktaba to przede wszystkim wygoda :) Zamawiasz książkę przez aplikację i dostajesz ją do ręki, pocztą lub kurierem. Według mnie jest to wygodniejsze i zajmuje mniej czasu niż odwiedzenie tradycyjnej biblioteki. W aplikacji łatwo przeglądasz dostępne pozycje, możesz przeczytać opis, zapoznać się z komentarzami czytelników, jak również opisać swoje wrażenia. Możesz też „zaklepać” sobie książkę, którą aktualnie ktoś czyta. Cieszy mnie, że zbiór książek ciągle się powiększa, a ich tematyka jest bardzo różnorodna. Ja czytam zdecydowanie więcej, od kiedy korzystam z Maktaby :)
Agata Wójcik, centrala Spółdzielni

Umożliwiamy również członkom naszej społeczności dostęp do książki mówionej. W 2018 r. przesłuchaliśmy 5051 godzin audiobooków. Najchętniej słuchane były następujące tytuły:

Edukacja i rozwój

Członkinie i członkowie naszej społeczności mają możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez nas (przede wszystkim przez dział wsparcia sprzedaży) oraz przez naszych partnerów finansowych. Szkolenia odbywają się stacjonarnie w różnych rejonach Polski lub w formie webinarów.

2017 r. nie był dla nas zadowalający pod kątem kształcenia naszej społeczności, dlatego w 2018 r. położyliśmy duży nacisk na ten aspekt naszej działalności. Co udało nam się osiągnąć?

Poza udziałem w szkoleniach organizowanych przez ANG istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania swojej edukacji. Przedmiotem takiego dofinansowania mogą być zarówno programy wspierające kształcenie zawodowe związane z zakresem działalności ANG, jak i kształcenie humanistyczne.

Partnerzy finansowi
Klienci